Utvendig dugg / kondens på vinduer

Et tegn på gode glassruter


Skriv ut Skriv ut    Tips andre Tips andre     Del på facebook Del

I de senere årene er det kommet stadig bedre varmeisolerende vinduer på markedet. Forbedringen skyldes hovedsakelig bedre ruter. Med den økte interessen rundt bygg med lavenergi- og passivhusstandard øker også bruken av godt isolerte vinduer.


Gode vinduer med lav u-verdi slipper gjennom mindre varme. Da blir glasset varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Inne blir det da mindre kaldras og mindre kondens på den innvendige siden. På utsiden av vinduene vil det oftere bli kondens.

Dette skjer særlig på sen høst eller tidlig vinter på kalde og klare netter med høy luftfuktigheten. Da vil utrålingen fra vinduene mot den klare og kalde nattehimmelen bli så stor at temperaturen på vinduets ytterside når duggpunktet. Slike klimatiske forhold opptrer oftest på senhøsten eller tidlig på vinteren.

Det er også en rekke andre forhold som vil påvirke hyppigheten av utvendig kondens: 
 
Når romtemperaturen er lav, er også varmetransporten gjennom vinduene lav. Dermed blir også overflatetemperatur på utsiden av vinduet og vindusglassene lavere enn ved høyere romtemperaturer.  Og jo lavere utvendig overflatetemperatur, desto fortere nås duggpunktet.

Vind bidrar til både økt varmetap gjennom vinduene og uttørking av de utvendige overflatene, derfor opptrer utvendig kondens helst når det er lite vind eller vindstille.
 
Avskjerming fra bygninger, vegetasjon osv. reduserer utstrålingen mot den kalde himmelen. Høy skjermingsfaktor kan være tilstrekkelig til at utvendig kondens aldri opptrer. Takvinduer er mer utsatt for utvendig kondens enn vertikale vinduer.
 
Emisjonsfaktoren for glassrutens utvendige overflate påvirker varmeutstrålingen mot omgivelsene. Jo lavere emisjonsfaktor, desto lavere utstråling. For vanlige vindusglass er emisjonsfaktoren 0,84.  Ved bruk av ripefast lavemisjonsbelegg på den utvendige overflaten vil utstrålingen reduseres betydelig.

I følge leverandører av glass med såkalte selvrensende belegg, vil utvendig kondens på slike glass opptre som en gjennomsiktig vannfilm i stedet for det mer siktreduserende dråpesjiktet som kan dannes på vanlige glassoverflater. I tillegg vil også kondensen tørke bort raskere på glass med selvrensende belegg.

Den solstrålingen som treffer vinduet om morgenen vil være avgjørende for hvor fort kondensvannet, eller iskrystallene dersom det er minusgrader, tørker bort. Kondensen vil derfor vare lengre på nordvendte vinduer enn sørvendte dersom de andre faktorene nevnt over ellers er like.

 


Utvendig dugg / kondens


 

Forhandlere

Lillerønning Snekkerfabrikk AS har forhandlere i hele Norge. Kontakt din lokale forhandler.

Se våre forhandlere »

Medlemsskap og merkeordninger

Norsk TrevareNDVKEnova AnbefalerRutereturGrønt Punkt 

Del med andre

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

er en moderne produsent som har laget vinduer og balkongdører i Norge siden 1951. Vinduene tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og energisparing både til hytte og til bolig.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS - Kotsøy, 7387 Singsås Tlf. 72 43 60 60 - Faks: 72 43 60 61 - kontor@lilleronning.no