H-vinduet i brannklasse B30 / EI30

Et sikkert valg når det er du som har ansvaret


Skriv ut Skriv ut    Tips andre Tips andre     Del på facebook Del

Funksjon
Et brannhemmende vindu skal først og fremst forhindre brannspredning og forsinke en brann. Når et brannvindu blir utsatt for varme, vil glasset reagere og "koke" slik at det isolerer mot den intense strålingsvarmen og flammene. Brannlistene tetter alle åpningene mellom karm og ramme, og mellom ramme og glass.

Forskjellen
Glasset i et vanlig vindu isolerer ikke mot strålingsvarme, og det tåler ikke den høye temperaturen som er i en brann. Glasset vil sprekke og falle ut. Dette vil føre til at brannen får tilført oksygenrik luft og brannutviklingen vil skje raskere. Pakningene på et vanlig vindu tåler ikke den høye temperaturen i en brann. De vil smelte og slippe ut energirik røykgass. Deretter tilføres oksygen utenfra, og brannen får en hurtig og ødeleggende utvikling.

Omfattende testing
Våre brannhemmende vinduer har vært gjennom grundige og omfattende tester på SINTEF NBI's laboratorier i Trondheim. En slik test utsetter vinduet for flammer med temperaturer på opp mot 900°C i 30 minutter uten at brannen trenger i gjennom vinduskonstruksjonen. Testene er gjennomført etter europeisk norm, og dokumenterer hvilke fortrinn H-vinduet i brannhemmende utførelse har. All erfaring viser at laminert treverk er et langt bedre alternativ enn aluminium eller plastmateriale, som må gi tapt for flammene ved langt lavere temperaturer.

Produktsertifisering
Våre brannhemmende vinduer er produktsertifisert av SINTEF Byggforsk. Det sikrer at produktene har riktig kvalitet gjennom årlig kontroll av bedriftens system for kvalitetsikring, og kontroll av produksjonen.


Der du trenger det

De tekniske forskriftene til Plan- og bygningsloven setter klare rammer for hvor tett man kan bygge.

Generelle krav
Et byggverk skal bygges og utstyres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå reduseres til et akseptablet nivå, og slik at faren for spredning av brann og røyk kan reduseres tilsvarende. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømming og redning.

Hvordan følge kravet?
Vindu i branncelleveggen regnes som bygningsdel og skal vanligvis ha tilsvarende brannmotstand som veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. Vindu i branncellebegrensende vegg som utgjør innvendig hjørne eller hvor avstand til annen bygning er liten, må ha brannmotstand som angitt i §7-24.

Sertifiseringsmerke


Brannvindu

Lillerønning leverer følgende brannklassifiserte produkter

 • H-vinduet toppsving
  (maks. bredde 1488 mm*, maks. høyde 1588 mm*)
 • H-vinduet sidesving
  (maks. bredde 888 mm*, maks. høyde 1588 mm*)
 • H-vinduet sidehengslet
  (maks. bredde 888 mm*, maks. høyde 1588 mm*)
 • H-vinduet fastkarm
  (maks. bredde 1488 mm*, maks. høyde 2988 mm*)

* mulige kombinasjoner av bredde og høyde beregnes i henhold til vektbegrensinger

Alle produkter kan leveres med gjennomgående sprosser bredde 68 eller 78 mm, eller med utenpåliggende klips-sprosser.

  

Forhandlere

Lillerønning Snekkerfabrikk AS har forhandlere i hele Norge. Kontakt din lokale forhandler.

Se våre forhandlere »

Medlemsskap og merkeordninger

Norsk TrevareNDVKEnova AnbefalerRutereturGrønt Punkt 

Del med andre

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

er en moderne produsent som har laget vinduer og balkongdører i Norge siden 1951. Vinduene tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og energisparing både til hytte og til bolig.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS - Kotsøy, 7387 Singsås Tlf. 72 43 60 60 - Faks: 72 43 60 61 - kontor@lilleronning.no