Garantier

Kvalitet i fokus


Skriv ut Skriv ut    Tips andre Tips andre     Del på facebook Del

Våre vinduer varer lenge.  Vi tester jevnlig alle detaljer og sikrer at hvert eneste av våre vinduer er det beste du kan få.  Vi gjennomprøver våre produkter før de slippes ut på markedet.  I tillegg blir produktene testet på anerkjente institutter, blant annet for regn- og vindtetthet.  Lillerønning Snekkerifabrikk AS er sertifisert av Norsk dør- og vinduskontroll.  Våre vinduer og dører blir levert ihht Forbrukerkjøpsloven .Våre leveringsvilkår er i henhold til NS 8409.


Produktgaranti i følge Forbrukerkjøpsloven

Garantien omfatter:

 • kondens mellom glassene.
 • funksjonsfeil ved beslagsvarer.
 • materialenes stabilitet og holdbarhet.

Garantien innebærer at vi:

 • erstatter med ny isolerrute dersom det oppstår kondens mellom glassene.
 • erstatter beslagsvarer som har dårlig funksjon.
 • erstatter med nye produkter hvis produktene ikke kan utbedres innenfor de grenser som gjelder garanti-bestemmelsene.

Garantien forutsetter at:

 • produktene lagres og monteres i henhold til produsentens anbefalinger og byggdetaljblad fra Sintef Byggforsk.
 • produktene gis normalt vedlikehold.  Dette gjelder også produkter som leveres ferdig overflatebehandlet fra produsent.  Produkter som leveres umalt, må behandles snarest etter levering.
 • overflatebehandlingen kontrolleres årlig og utbedres om nødvendig.
 • alle beslagsvarer og bevegelige deler kontrolleres regelmessig og smøres ved behov.

Garantien omfatter ikke:

 • arbeidsomkostninger ved bytte eller reparasjon av skadet produkt.
 • kostnader til eventuelt stillas, kraner eller andre hjelpemidler for å rette skaden.
 • følgeskader eller andre arbeider som må utføres som malerarbeide, tapetsering etc. som måtte kreves i forbindelse med garantiarbeidet.
 • skader som forårsakes av fremmede gjenstander som er montert på produktene.
 • slitasjeskader på tetningslist eller skader på tetningslist forårsaket av beis/maling eller løsemidler.
 • låser og andre beslagvarer som ikke fulgte med levering.
 • når produktet er levert ferdig overflatebehandlet omfattes ikke selve overflatebehandlingen av garantien. 

Forhandlere

Lillerønning Snekkerfabrikk AS har forhandlere i hele Norge. Kontakt din lokale forhandler.

Se våre forhandlere »

Medlemsskap og merkeordninger

Norsk TrevareNDVKEnova AnbefalerRutereturGrønt Punkt 

Del med andre

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

er en moderne produsent som har laget vinduer og balkongdører i Norge siden 1951. Vinduene tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og energisparing både til hytte og til bolig.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS - Kotsøy, 7387 Singsås Tlf. 72 43 60 60 - Faks: 72 43 60 61 - kontor@lilleronning.no