Installasjon av roboter som maler

En investering i arbeidsmiljø og kvalitet


Skriv ut Skriv ut    Tips andre Tips andre     Del på facebook Del

Robot som sprøytemaler vindusramme

I begynnelsen av juni ble det igangkjørt nytt malingsanlegg hos Lillerønning.  Det er investert i to roboter som spørytemaler alle vinduene automatisk.


I flere år har kapasiteten i malingsanlegget hos Lillerønning vært for dårlig i høysesongen.  Det har ført til mye overtid, og har slitt veldig på arbeiderne som har stått og sprøytemalt alle vinduene for hånd.  Resultatet har vært begynnende slitasjeskader og umotiverte arbeidere.  For å klare mengden vinduer som skal igjennom, har det vært kjørt to skift i malingsavdelinga den siste tiden.


Med de nye robotene har situasjonen endret seg betraktelig.  Arbeiderne har gått fra to skift over til normal arbeidsdag pga anleggets store kapasitet. Hovedmengden av vinduene blir nå malt av robotene, så slitasjeskader skal nå kunne unngås.  Arbeiderne har blitt mye mer motiverte.  Hovedoppgavene i malingsavdelinga har gått mer over til å operere og overvåke anlegget samt kontroll og reparasjon av vindusdelene.

Selve anlegget fungerer slik at alle vindusrammer og vindusdeler henges opp på en conveyorbane.  Banen hadde bedriften også tidligere, men den ble noe ombygd for å tilpasses det nye anlegget.  På hver vogn på banen er det en RFID-brikke, som identifiserer selve vogna.  Operatøren laster inn informasjon på en skjerm om hvilke typer vindusdeler som henger på de forskjellige vognene, samt hvor mange runder vognene skal gå på banen, og hvilken malingstype/farge som skal benyttes på hver runde.  Med denne informasjonen, kan robotanlegget kjøres automatisk og uten stopp, uavhengig av type deler eller farger på malinga.

Vindusdelene går gjennom en skanner som leser hvordan delene ser ut med tanke på størrelser.  Robotstyringen beregner da sprøytebanene til robotene.  Det er en robot som sprøyter den ene siden på banen, mens den andre tar andre siden. Begge robotene sprøytemaler mens banen går, det vil si at vindusdelene er i bevegelse hele tiden.

To andre fordeler en ser med det nye malingsanlegget er en bedre og jevnere kvalitet på malingsresultatet sammenlignet med håndsprøyting, samt at malingsforbruket/svinnet går ned på grunn av at robotene er mer nøyaktige og sprøyter mindre utenfor delene.

Conveyorbanen og avsugs-og filterboksene ble levert/ombygd av Handelskompaniet.  A. Falkenberg Eftf. AS har vært totalleverandør av roboter, robotstyringer, sprøyte- og pumpeutstyr, og RFID-systemet på vognene. Robotene er av merket Fanuk, og er levert sammen med robotstyring og conveyorstyring av Cefla Falcioni i Italia.  Wagner har levert pumpe- og sprøyteutstyret, og ACT System Skandinavia AS har levert RFID-identifikasjonssystemet for vognene på conveyorbanen.  Samarbeidet mellom de ulike aktørene er håndtert av Falkenberg, og har fungert veldig bra.

 

 

 


Vindusdeler på conveyorbanen

Vindusdeler på conveyorbanen


Representanter fra leverandørene

Noen representanter fra leverandørene.  Fra venstre Erik Vitali, Philipp Koebler og Luca Fiuzzi fra Cefla Falcioni, og David Thomasson fra ACT System Skandinavia.

Les andre nyheter om bedriften 


 

Forhandlere

Lillerønning Snekkerfabrikk AS har forhandlere i hele Norge. Kontakt din lokale forhandler.

Se våre forhandlere »

Medlemsskap og merkeordninger

Norsk TrevareNDVKEnova AnbefalerRutereturGrønt Punkt 

Del med andre

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

er en moderne produsent som har laget vinduer og balkongdører i Norge siden 1951. Vinduene tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og energisparing både til hytte og til bolig.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS - Kotsøy, 7387 Singsås Tlf. 72 43 60 60 - Faks: 72 43 60 61 - kontor@lilleronning.no