Montering av vinduer og balkongdører

For å sikre funksjonaliteten og levetiden våre vinduer og vindusdører, og sikre seg i mot skader på produktene og/eller på konstruksjonen ellers i bygningen, er det viktig at produktene monteres riktig.


Nedenfor finner du en enkel monteringsanvisning.  Monteringen må skje i hht Sintef Byggforsk Byggdetaljblad, slik at vannavrenning og vindsperre/tetting utføres forskriftsmessig.  Vi vil bemerke at vinduer med aluminiumsbekledning skal monteres slik at vannavrenning og vindsperre/tetting blir slik som for trevinduer uten aluminiumsbekledning.

Montering av vinduer og balkongdører

Sintef Byggforsk Kunnskapssystemer - Byggforskserien
Nedenfor følger noen eksempler på hvordan vinduer kan monteres i forskjellige typer vegger.

Montering i vegg med liggende kledning:
Horisontalsnitt     Vertikalsnitt

Montering i vegg med stående kledning:
Horisontalsnitt     Vertikalsnitt

Montering av nytt vindu i gammel teglsteinsvegg:
Horisontalsnitt

Montering i vegg med isolert lettklinkerblokk:
Horisontalsnitt     Vertikalsnitt

Montering i vegg med isolerte betongelement:
Horisontalsnitt     Vertikalsnitt
Enebolig med H-vinduet