Ny hovedbrosjyre

Vi har nå lagt ut en helt ny hovedbrosjyre.
Denne skal være både informativ og inspirerende.
Brosjyren inneholder informasjon og historien om bedriften,
tekniske data om våre produkter (H-vinduet og Lill-vinduet),
informasjon om evt. tilvalg, råd og vink om glass, og en god del inspirasjonsbilder.
Vi kan dessverre ikke få inn bilder av alle forskjellige vinduskombinasjoner vi kan produsere, da ville det blitt en alt for
tykk brosjyre.

Brosjyren vil bli utsendt til våre forhandlere i løpet av første halvdel
av november.

Brosjyren kan også lastes ned på vår hjemmeside http://www.lilleronning.no/Kundeservice/Brosjyrer

Hovedbrosjyren 2015