H-vinduet toppsving

Det originale «Husmorvinduet»


Skriv ut Skriv ut    Tips andre Tips andre     Del på facebook Del

H-vinduet toppsving er et horisontalt glidehengslet vindu og å regne som det originale Husmorvinduet, opprinnelig utviklet i 1959.

H-vinduet svinger aldri inn i rommet, - verken ved lufting eller vasking.  Potteplanter og gardiner berøres ikke ved lufting.  Betjening av vinduet går lett i alle posisjoner, noe som er mulig på grunn av en genial konstruksjon som gjør at vinduet er i perfekt balanse - også når rammen vendes 180° rundt.

H- vinduet toppsving er uten tvil Norges mest solgte vindu.

 • Betjenes med en vrider.
 • Barnesikring og luftesperre er standard på alle vinduer.
 • Lufteventil i karm og låsing i luftestilling som standard.
 • Kan leveres som standard sikkerhetsvindu (testet med 300 kg trykk i alle hjørner).
 • Kan leveres med gjennomgående eller avtakbare sprosser.
 • Egenutviklet sprosseklips system for enkel demontering ved rengjøring.
 • Du kan velge mellom ulike farger på vindu, beslag og sprosser. Be forhandler om informasjon.

 H-vinduet i standard utførelse: 

 • Laminert og fingerskjøtt treverk.
 • Vakuumimpregnert.
 • Glasset er limt til rammen.
 • Kombinert barnesikring og luftesperre.
 • 23 mm glassfalshøyde for mindre kondensrisiko.
 • 2 lags energiglass med argon gass.
 • Spilvent spalteventil.

Ut over dette kommer en lang rekke mulige tilvalg. 

Når H-vinduet er lukket, presses vindusrammen med glasset mot pakningen i karmen.  Dette presset øker ytterligere når det blåser, og bidrar til at H-vinduet har langt mindre luftlekkasje enn kravene i byggeforskriftene.
Gled deg til mindre varmetap og mer innekomfort.

H-vinduet toppsving i lufteposisjon leder regn ut fra veggen. I vårt skiftende klima betyr dette færre fuktskader.

H-vinduet har barnesikring som slår inn automatisk når vinduet åpnes, og som må frikoples når vinduet skal åpnes mer enn 8cm.  Barnesikringen blir automatisk til en vaskesikring som holder vinduet i posisjon når det er snudd.

Limt glass og andre sikkerhetsdetaljer gjør at H-vinduet toppsving i lukket posisjon vanskelig kan brytes opp uten svært stor kraft og mye støy.  H-vinduet leveres med sikkerhetsdetaljer som kvalifiserer for FG-anbefaling (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd).  Dette er detaljer som gir rabatt på forsikringspremien.

H-vinduet er konstruert for lang levetid i norsk klima.  Lang levetid er viktig både økonomisk og miljømessig, derfor er H-vinduet konstruert med dette for øyet.  Runde kanter utvendig på trevinduene gir maksimalt feste til maling og beis.  Profilene sørger for at vann renner bort og luft kommer til.  Laminert tre i karm og ramme gir stabilitet – funksjon og tetthet svekkes ikke over tid.  Beslag og komponenter er velprøvde med tanke på materialer og dimensjoner.

Toppsving, sidesving og fastkarm kan uten problemer kombineres i ett og samme vindu.

 


 Villa med H-vinduet toppsving

H-vinduet toppsving   H-vinduet toppsving


Les også om H-vinduet sidesving 
Les også om H-vinduet fastkarm
Les også om H-vinduet balkongdør 

Forhandlere

Lillerønning Snekkerfabrikk AS har forhandlere i hele Norge. Kontakt din lokale forhandler.

Se våre forhandlere »

Medlemsskap og merkeordninger

Norsk TrevareNDVKEnova AnbefalerRutereturGrønt Punkt 

Del med andre

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

er en moderne produsent som har laget vinduer og balkongdører i Norge siden 1951. Vinduene tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og energisparing både til hytte og til bolig.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS - Kotsøy, 7387 Singsås Tlf. 72 43 60 60 - Faks: 72 43 60 61 - kontor@lilleronning.no