Nye forskrifter - TEK 07

U-verdi


Skriv ut Skriv ut    Tips andre Tips andre     Del på facebook Del

Lillerønning Snekkerifabrikk AS har vært med i et samarbeidsprosjekt som heter MOT - Moderne Trevindu - som har vært styrt av vår bransjeorganisasjon NTL, der Sintef Byggforsk, med sin kompetanse på forskning og tester, har deltatt.  Også vår beslagsleverandør Spilka har støttet oss i denne utviklingen, og et stort stykke arbeid er nedlagt av oss selv, for å komme frem til løsninger som imøtekommer de nye tekniske forskriftene. 


U-verdien (W/m² °K) for en bygningsdel angir hvor god varmeisolasjonsevnen er, og lav U-verdi gir god varmeisolasjon.  TEK 07 sier at vinduer/dører skal ha en gjennomsnittlig U-verdi mindre eller lik 1,2 W/m² °K, minstekrav 1,6 W/m² °K.  Samlet vindusareal max 20 % av BRA (oppvarmet bruksareal).  Det betyr at gjennomsnittlig U-verdi for vinduer/dører ikke kan overstige 1,6 W/m² °K etter TEK 07.  Etter en omfordelingsregel er det altså fortsatt mulig å bygge med vinduer/dører med en gjennomsnittlig U-verdi på for eksempel 1,4 - 1,6 W/m² °K.

Lillerønning har løsninger for H-vinduet som tilfredsstiller TEK 07.  U-verdien er beregnet etter godkjent standard, NS EN 10077-2, og det er referansevinduer i størrelse 1230 x 1480 mm og 1188 x 1188 mm som ligger til grunn for beregningen.  Vi har også foretatt en del målinger fra Sintef Byggforsk for å bekrefte beregningene.  U-verdien blir ulik for ulike størrelser, dvs jo større vindu jo lavere/bedre U-verdi.  På mindre vinduer kan det derfor være nødvendig å benytte 3-lags glass for å oppfylle TEK 07.  

Forhandlere

Lillerønning Snekkerfabrikk AS har forhandlere i hele Norge. Kontakt din lokale forhandler.

Se våre forhandlere »

Medlemsskap og merkeordninger

Norsk TrevareNDVKEnova AnbefalerRutereturGrønt Punkt 

Del med andre

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

er en moderne produsent som har laget vinduer og balkongdører i Norge siden 1951. Vinduene tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og energisparing både til hytte og til bolig.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS - Kotsøy, 7387 Singsås Tlf. 72 43 60 60 - Faks: 72 43 60 61 - kontor@lilleronning.no