Termisk sprekk

Fare for glassbrudd når sola kommer

Glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen mellom glassets randsone og midtsone overskrider en viss grense er det fare for termisk brudd.
Sprekken bukter seg da sirlig fra glassets kant mot midten av ruten. 

Folie klebet på ruter er en av de store synderne når det gjelder termisk brudd. Men også energiruter i vinduskonstruksjoner med aluminium på yttersiden rammes erfaringsmessig hyppigere. Visse glasstyper, inklusive energiglass, absorberer mer varme enn vanlig glass. I tillegg blir varmen i større grad ledet bort fra randsonen hvis ramme- og karmkonstruksjonen isolerer dårlig. Dermed kan det lettere bli for stor temperaturforskjell mellom rand- og midtsone.

I Norge er glasset mest utsatt på sørvendt fasade, pga nedkjøling om natten og rask varmepåvirkning om morgenen. Ved slagskygger og med folie er syd og vest mest utsatt.
Hvis ramme og karm har god varmeledingsevne og hvis isoleringen mellom karm og vegg samtidig er dårlig, ledes varmen bort fra glassets randsone.

Slagskygger som strekker seg mer enn 10 cm inn over glasset fører til temperaturforskjeller mellom glassets rand- og innersone.

Persienner eller tette gardiner plassert på innsiden av termoruten, eller innebygd mellom termorutens glass, kaster en del av solstrålingen tilbake slik at glasset blir oppvarmet. Områdene med folie og klistermerker har høyere temperatur enn resten av glasset, fordi de foliebelagte områdene absorberer mer solvarme. Klistermerker og folier kan derfor bidra til generelt høyere glasstemperatur eller uensartet oppvarming av glasset.
Varmen ledes ikke bort ved stillestående luft. Stillestående luft opptrer f.eks. ved uhensiktsmessig anvendelse av solskjermende utstyr.

Når lyskaster står for nært glass, er spesielt tykt glass utsatt. Det gjelder også laminert glass.
Vær obs. for glass i gulv / trapp og bordplater hvor spotlights kan tenkes brukt.
 
Varmeovner som brukes til å fjerne kaldras fra høye glassvegger og glasstak må plasseres med fornuft. Varmeovner som avgir strålevarme må normalt ha minst 30 cm avstand fra glasset. (For herdet glass 15 cm). Varme elementer som ikke avgir stråling mot glasset kan normalt plasseres i 15 cm avstand.
For alle varme elementer som skal fjerne kaldras, skal det ikke være få ovner med lange mellomrom og høy effekt, men kontinuerlig varme.

Hvis risikofaktorene ikke kan unngås, kan det brukes varmeforsterket eller herdet glass. Plasseres ruten på et sted med risiko for termisk brud kan polering av glasskantene være en fordel.

Det er ofte vanskelig å gi en nøyaktig årsak til glassbrudd. Men når det gjelder termisk brudd, er det lett å stille den rette diagnose. Bruddlinjene er få, buktende og rene. De går alltid ut fra glasskanten i en rett vinkel med glasskant og glassoverflate. 

Forbrukerkjøpsloven vil ikke kunne gi grunnlag for reklamasjoner etter termisk brudd. 
Det er en lang rekke årsaker til at risikoen for termisk brudd øker, og det er som regel en overraskelse for forbrukeren når han får at vite at de pappesker eller oppslagstavler han uvitende har stilt opp foran rutene er årsaken til at glasset sprakk. 

Prosjekter blir noen ganger utviklet uten tilstrekkelig hensyn til faren for termisk brudd. Konstruksjoner skal utformes, slik at man unngår slagskygger på deler av glasset. Utvendig solavskjerming som markiser har mange fordeler, men de skal monteres med omtanke.

Gode råd ved anvendelse av solskjerming:

  • Persienner, rullegardiner og tette gardiner bør være lyse.

  • Lukk aldri persiennene helt tett, så de virker som en skjerm.

  • Det skal være minst 5 cm mellom ruten og persienne/(rulle)gardin.

  • Sørg for at ruten ikke blir oppvarmet uregelmessig ved at det blir slagskygger over en del av ruten

 

(www.glassportal.no)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring på siden vår.
Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Jeg aksepterer