H-vinduet Toppsving - det originale «Husmorvinduet»

HTS+U.jpg
HTS+I.jpg

H-vinduet toppsving er et horisontalt glidehengslet vindu, og er det originale Husmorvinduet. H-vinduet toppsving er uten tvil Norges mest solgte vindu.  

 

H-vinduet svinger aldri inn i rommet, - verken ved lufting eller vasking. Potteplanter og gardiner berøres derved ikke ved lufting. Betjening av vinduet går lett i alle posisjoner, noe som er mulig på grunn av en genial konstruksjon som gjør at vinduet er i perfekt balanse - også når rammen vendes 180° rundt.

Når H-vinduet er lukket, presses vindusrammen med glasset mot pakningen i karmen. Dette presset øker ytterligere når det blåser, og bidrar til at H-vinduet har langt mindre luftlekkasje enn kravene i byggeforskriftene. Gled deg til mindre varmetap og mer innekomfort.

H-vinduet toppsving i lufteposisjon leder regn ut fra veggen. I vårt skiftende klima betyr dette færre fuktskader.

Limt glass og andre sikkerhetsdetaljer gjør at H-vinduet toppsving i lukket posisjon vanskelig kan brytes opp uten svært stor kraft og mye støy. 

Topp-/sidesving, topp-/sidehengslet og fastkarm kan uten problemer kombineres i ett og samme vindu.

HTS+U.jpg
HTS+I.jpg

Beslaget eller hengslene til toppsvingvinduet er basis i konseptet for H-vinduet. Beslaget er produsert i et antall av 30 millioner, og er det ledende kvalitetsbeslaget for toppsvingvinduer.

 

Vinduet åpnes ved hjelp av en vrider i underkant, og det kan lukkes i en mindre lufteposisjon via espagnolett. Beslaget har en sikring som standard, og ved å åpne mot denne får man ca 80 mm åpning i underkant av vinduet.

Ved vasking kan vinduet vendes 180º og sikringen vil også da kobles til og holde rammen fast. Vinduet kommer ikke inn i rommet, og det blir derfor ingen konflikt med gardiner og planter i vinduskarmen.

Utadslående vinduer blir tettere og tettere ved økt vindtrykk, fordi rammen presses mot pakningene. Hengslet plasseres i utfresing i sidekarm, noe som gir liten spalte mellom karm og ramme. Betjeningen av vinduet går lett i alle posisjoner. Dette oppnås på grunn av en genial konstruksjon som gjør at vinduet er i perfekt balanse, også når rammen vendes 180º rundt.
Presis produksjon og lukkede smørepunkter gjør at toppsvingbeslaget har en svært lang levetid.

Beslagdeler som er synlige på utsiden, leveres i hvit farge som standard på hvite toppsvingvinduer. Ellers leveres hengsler i kromatisert grå utførelse, og bunnglasslisten leveres som standard ubehandlet aluminium på vinduer i annen farge enn hvit. De kan også på bestilling leveres lakkert i den fargen som passer resten av vinduet (RAL-fargekode).

hvinduet-toppsving-left-03.jpg
20190315_083100.jpg

Vridere på vinduer og dører påvirker i høy grad designet.

 

H-vinduet toppsving leveres med ettgreps vrider i natur aluminium (matt) som standard, men kan også leveres i hvitlakkert aluminium.

H-vinduet sidesving leveres med forvridere i natur aluminium (matt) som standard, men kan på bestilling også leveres med ettgrepsvrider, som for toppsving.

Hvrider.jpg
Forvrider.jpg

Trevinduer går aldri av moten. Ikke bare fordi de lages av en fornybar ressurs, men også fordi de egner seg optimalt for barske norske værforhold. Norske trevinduer er, beskjedent sagt, blant verdens beste på holdbarhet, funksjonalitet og isolasjonsverdi. Tre er også det mest kostnadseffektive materialet å produsere, vedlikeholde og gjenvinne. 

 

I våre vinduer benyttes laminert trevirke av furu. Emnene er fingerskjøtt og laminert for å fjerne kvist og feil i treet, samt å gjøre emnene stabile og sterkere. Dermed unngås krok og utette vinduer, og man får en konstruksjon med lang levetid.

Leverandøren av det laminatet vi benytter i våre vinduer er FSC-sertifisert. FSC (Forest Stewardship Council) er en uavhengig, non-profit sertifiseringsordning, som stiller krav til at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og at den tar hensyn til lokalbefolkningen. FSC-merket er kundens garanti for at trevirket er produsert på en bærekraftig måte når det gjelder miljø, livsvilkår og handel.

materialer.jpg

Vakuumimpregnering av tre er en industriell prosess der impregneringsmidlene presses inn i trevirket.

 

For å holde maksimal holdbarhet og topp kvalitet på produktene, er impregnering en viktig del av den totale overflatebehandlingen. Trykkimpregnering er med på å gi treverket en langvarig og god beskyttelse mot angrep av sopp og råte.

Alle deler blir impregnert etter at alle utfresinger og bearbeidinger er utført, og før montering, slik at alle overflater har like god beskyttelse. 

I impregneringstanken skapes et kraftig vakuum som fjerner luften i tanken. I tillegg fjernes også mye av treets naturlige fuktinnhold, så når tanken så fylles med impregneringsvæske, vil denne væsken trenge dypt inn i treverket. Til slutt i prosessen vil et nytt vakuum tømme tanken for impregneringsvæske, og samtidig trekke ut overflødig væske fra trevirket. Dette gir maksimal inntrenging med minst mulig bruk av væske.

Impreg.jpg

Den som har malt vinduer, vet hvor lang tid det tar. Det er ikke få timer som går med til å male alle vinduene på et hus. Du sparer deg for mye arbeid ved å kjøpe fabrikkmalte vinduer.

 

Overflatebehandlingen starter allerede før montering. Etter at alle utfresinger er gjort, blir alle deler kjørt i tank for trykkimpregnering.

Vinduene blir så grunnet og malt med ett toppstrøk vannbasert maling i ønsket farge, før de forlater fabrikken. Vi maler karm og ramme før vi monterer vinduet med pakninger, beslag og glass. Det gjør at vi kommer til på de kritiske stedene, også de du ikke ser.

Når vi maler vinduene i fabrikken, skjer det med kontrollert temperatur, luftfuktighet og tørkede materialer. Dette er med og sikrer et godt sluttresultat og en lang holdbarhet.

Vi har et moderne malingsanlegg med to roboter som sprøytemaler alle vinduene automatisk. Det er en robot som sprøyter den ene siden på banen, mens den andre tar andre siden. Dette gir en bedre og jevnere kvalitet på malingsresultatet. 

Standard farge er hvit NCS S0502-Y.

Farger er et viktig virkemiddel for å få vinduet til å passe godt til huset ditt. Vi produserer vinduene i den fargen du ønsker i fargespektrene NCS og RAL. Forskjellige farger utvendig og innvendig er ikke noe problem.

Har du koden - har vi fargen!

 

Transparent farge frarådes, da denne ikke innholder nok pigmenter for å motstå solens påvirkning.

Ved mørke farger kan man risikere harpiksutslag fra treverket. I solsteiken kan overflata oppnå 80 grader Celsius på sortmalt treverk. Da koker harpiksen i treet, og kommer opp til overflata gjennom malinga. Dette er ikke reklamasjonsberettiget.  Der det skal være mørke farger på utsiden, vil vi anbefale å bestille vinduer med aluminiumsbekledning.

22291222_1695874663758912_218705623016353474_o.jpg

Er du en av mange som ikke liker å male, og som kunne tenkt seg å bruke de få sommerdagene vi har til andre ting? Da bør du vurdere H-vinduet med utvendig aluminiumsbekledning.

 

Tidligere var det vanlig å kjøpe ubehandlede vinduer som man malte selv. I dag leveres tilnærmet alle vinduer ferdig malt fra fabrikk. Man sparer seg da for en del arbeid, og resultatet er en mye bedre kvalitet. Etter en tid må disse vinduene likevel vedlikeholdes med et malingsstrøk.

Aluminiumsbekledningen beskytter vinduet mot regn, vind og ikke minst sollyset som bryter ned maling og treverk. Bekledningen krever svært lite vedlikehold i løpet av sin lange levetid, den pulverlakkerte overflaten trenger bare en vask fra tid til annen.

Bekledningen er laget av robuste aluminiumsprofiler som er festet til karm og ramme med spesialtilpassede klips. Monteringen gjøres slik at det er god ventilasjon mellom treverket og aluminiumsbekledningen for å unngå fuktproblemer i treverket.

Aluminiumsprofilene leveres som standard i hvitlakkert utførelse (RAL 9010, glans 70), men kan om ønskelig fås i rundt 200 andre forskjellige farger etter RAL-fargesystemet (glans 30). Vinduet kan leveres med forskjellig farge utvendig og innvendig etter kundens ønske.  Vær oppmerksom på at noen spesielle farger vil kunne bli utsatt for solbleking, også på aluminiumsbekledning.

20190307_091204.jpg

Tilvalg og ekstrautstyr til H-vinduet Toppsving

 

Alle tilvalg er ikke standard, og må spesifiseres ved bestilling.

Vridere

Se eget punkt i produktmenyen over.

Luftesperre

En luftesperre kan kjøpes som ekstrautstyr.  Denne kan brukes for at vinduet lett skal holde seg i ytterste lufteposisjon.

Sikringsbeslag

Sikringsbeslag er standard på alle toppsvingvinduer f.o.m. høyde M7.

Sikringslås

Ved å montere sikringslås låses beslagets sikring slik at vinduet ikke kan åpnes lenger enn mot sikring - ca. 80mm. Sikringslåsen må deretter manuelt frigjøres for full åpning av vinduet. Sikringslås kan ettermonteres.

Ventiler

Ventiler er ikke standard på våre vinduer. Hvis ønskelig leverer vi som tilvalg med ventil, hvit ventil på hvite vinduer, grå på annen farge.

Rømningspost

Rømningspost kan ikke leveres på toppsvingvinduer.

Justeringshylser/monteringshylser

Justeringshylser/monteringshysler for montering av vinduer og dører uten bruk av kiler, kan leveres som tilvalg om ønskelig. 

H-vinduet i brannklasse EI30

H-vinduet Toppsving og H-vinduet Fastkarm kan leveres med brannhemmende funksjonalitet i brannklasse EI30.

Funksjon

Et brannhemmende vindu skal først og fremst forhindre brannspredning og forsinke en brann. Når et brannvindu blir utsatt for varme, vil glasset reagere og "koke" slik at det isolerer mot den intense strålingsvarmen og flammene. Brannlistene tetter alle åpningene mellom karm og ramme, og mellom ramme og glass.

Forskjellen

Glasset i et vanlig vindu isolerer ikke mot strålingsvarme, og det tåler ikke den høye temperaturen som er i en brann. Glasset vil sprekke og falle ut. Dette vil føre til at brannen får tilført oksygenrik luft og brannutviklingen vil skje raskere. Pakningene på et vanlig vindu tåler ikke den høye temperaturen i en brann. De vil smelte og slippe ut energirik røykgass. Deretter tilføres oksygen utenfra, og brannen får en hurtig og ødeleggende utvikling.

Omfattende testing

Våre brannhemmende vinduer har vært gjennom grundige og omfattende tester på RISE Fire Reseach sine laboratorier i Trondheim og DBI - The Danish Institute of Fire and Security Technology utenfor København. En slik test utsetter vinduet for flammer med temperaturer på opp mot 900°C i 30 minutter uten at brannen trenger i gjennom vinduskonstruksjonen. Testene er gjennomført etter europeisk norm, og dokumenterer hvilke fortrinn H-vinduet i brannhemmende utførelse har. All erfaring viser at laminert treverk er et langt bedre alternativ enn aluminium eller plastmateriale, som må gi tapt for flammene ved langt lavere temperaturer.

Produktsertifisering

Våre brannhemmende vinduer er produktsertifisert av SINTEF Byggforsk. Det sikrer at produktene har riktig kvalitet gjennom årlig kontroll av bedriftens system for kvalitetsikring, og kontroll av produksjonen.

Der du trenger det


De tekniske forskriftene til Plan- og bygningsloven setter klare rammer for hvor tett man kan bygge.

Generelle krav

Et byggverk skal bygges og utstyres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå reduseres til et akseptablet nivå, og slik at faren for spredning av brann og røyk kan reduseres tilsvarende. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømming og redning.

Hvordan følge kravet?

Vindu i branncelleveggen regnes som bygningsdel og skal vanligvis ha tilsvarende brannmotstand som veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. Vindu i branncellebegrensende vegg som utgjør innvendig hjørne eller hvor avstand til annen bygning er liten, må ha brannmotstand som angitt i §7-24.

Brannvindu.jpg

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring på siden vår.
Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Jeg aksepterer