Kontaktinformasjon

Her finner du oss

Nedenfor finner du kontaktinformasjonen du trenger for å nå oss.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

Post- og besøksadresse:

Storburusjøveien 1, N-7387 Singsås

Telefon:

+47 72 43 60 60

E-post:

kontor@lilleronning.no

Kontortid

Hverdager 07.30 – 15.30

Varemottak og vareutlevering

Hverdager 07.00 – 15.00

Fakturaadresse:

Alt. 1: EHF-faktura til organisasjonsnummer 913918487

Alt. 2: Som PDF til epost 913918487@autoinvoice.no

Følg oss på sosiale medier