Reklamasjon

Er du fornøyd, la andre få høre om det – er du misfornøyd, fortell det til oss! Din tilfredshet er betydningsfull for oss!

Dersom du skulle oppleve problemer med våre produkter, ber vi om at du kontakter forhandleren du kjøpte produktet hos.

Alternativt kan du sende oss en e-post etter følgende retningslinjer: 

  • Viktig at du fyller ut fullstendig adresse og telefonnumre som du er tilgjengelig på dagtid.
  • Vårt ordrenummer og en tydelig beskrivelse av problemet må påføres. Er dette vanskelig, så ta kontakt med forhandleren.
  • Vi gjør oppmerksom på at alle synlige skader eller mangler på produktet må meldes til oss før produktet tas i bruk, og senest 14 dager etter mottak. Kjøper har i h.h.t. NS 8409 varslingsplikt dersom produktet har synlige feil eller mangler.
  • Dersom det skulle vise seg at reklamasjonen ikke skyldes feil eller mangler påført av oss, men heller feil innsetting, manglende vedlikehold eller feil bruk, vil et eventuelt fremmøte bli fakturert. Er du i tvil, anbefaler vi deg å studere den informasjon som er lagt ut på vår side «Forvaltning, drift og vedlikehold», før du melder inn din reklamasjon.
  • Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varen har vært utsatt for transportskader. Transportskader må være anmerket på fraktbrev før reklamasjonen kan behandles av oss.