Sertifiseringer & merkeordninger

Dokumentasjon i fokus

Sertifiseringer og merkeordninger skal vise kundene at vi som produsent og produktene vi selger oppfyller visse krav til for eksempel produktegenskaper og produktkvalitet, hensyn til miljø og bærekraft eller hvilken bransjetilknytning vi har.

Våre sertifiseringer & merkeordninger

NDVK sertifikat logo

Sertifisering

Norsk Dør- og Vinduskontroll

Lillerønning Snekkerifabrikk er sertifisert gjennom Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK). Sertifiserte produkter er opplistet i NDVK-sertifikatet.

CE logo

Merkeordning

CE-merking

Alle vinduer som selges på det norske markedet skal være CE-merket. Dette viser at produktet oppfyller kravene i Byggevareforordningen.

Sintef produktsertifikat

Sertifisering

SINTEF Produktsertifikat

Lillerønning Snekkerifabrikk produserer brannvinduer som er produktsertifisert av SINTEF Certification.

Norske Trevarer logo

Medlemsskap

Norske Trevarer

Lillerønning Snekkerifabrikk er medlem i bransjeorganisasjonen Norske Trevarer, både lokalt og på nasjonalt nivå.

Ruteretur logo

Medlemsskap

Ruteretur

Lillerønning Snekkerifabrikk er medlem i, og støtter opp om Ruteretur, som sikrer trygg avfallshåndtering av gamle vinduer.

Grønt punkt Norge logo

Medlemsskap

Grønt punkt Norge

Lillerønning Snekkerifabrikk er medlem i, og støtter opp om Grønt Punkt Norge, som sikrer at emballasje materialgjenvinnes.