Vinduer til nye og gamle boliger

Nye moderne vinduer – hvordan velge riktig til din bolig?

Innkjøp av moderne boligvinduer er ikke lenger en enkel oppgave, men en prosess som krever bevissthet og forståelse av en rekke faktorer. Når du skal investere i nye vinduer til din bolig, enten om det er til rehabilitering av en eldre bolig eller du skal bygge nytt, så er det mange ting du skal tenke igjennom for å gjøre de korrekte valgene og komme frem til de riktige produktene. Nedenfor vil vi belyse det aller viktigste.

Dji 0221

Sjekkliste for valg av boligvinduer

Isolasjonsegenskaper – U-verdi

Byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav til isolasjonsegenskapene til vinduer og dører i nye boliger, både småhus og leilighetsbygg. Som hovedregel skal den gjennomsnittlige U-verdien for vinduene og dørene i bygningen være mindre eller lik 0,80 W/m2K. Man kan fravike denne regelen og ha dårligere U-verdi så lenge kravet til den totale energirammen for bygningen ikke overskrides. Gjennomsnittet for vinduene og dørene i bygningen kan likevel aldri ha dårligere U-verdi enn 1,2 W/m2K. (TEK17 §14-2, §14-3)

Våre produkter med U-verdiklasse 0,8:

 • H-vinduet Toppsving X3M
 • H-vinduet Sidesving X3M
 • H-vinduet Sidehengslet X3M
 • H-vinduet Fastkarm X3M
 • H-vinduet Balkongdør X3M
 • H-vinduet Biinngangsdør X3M
 • Lillerønning Skyvedør X3M

Rømningsvei

Hvis du befinner deg mindre enn 5 meter over bakkeplan, kan du bruke et vindu eller en balkong som en nødutgang. Kravet for et vindu egnet for rømning er at åpningen må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Kombinasjonen av disse dimensjonene må være på minst 1,5 meter totalt. Et takvindu er ikke anbefalt for dette formålet.

Plasseringen av vindusåpningen er også viktig. Høyden fra gulvet til den nedre kanten av vindusåpningen skal ikke overstige 1,0 meter, med mindre det er foretatt spesielle tiltak for å lette evakuering.

Det er essensielt at rømningsvinduet kan åpnes raskt og enkelt uten behov for verktøy. Videre bør det være hengslet på en måte som gjør det enkelt å rømme gjennom det.

Isolasjonsegenskaper – U-verdi

 • Byggteknisk forskrift (TEK17 §14-3) har i dag et minstekrav for nye vinduer med U-verdi på 1,2.
 • Velg vinduer med lik eller bedre U-verdi enn forskriftskrav (0,8). Dette er normalt 3-lags vinduer.
 • Velger du likevel 2-lags vinduer, bør disse ha varmkantlist for å unngå kondens og rim.
 • Det er energibesparende og gir et bedre inneklima.
 • Hvor mye kan jeg spare? Energibesparelsen vil variere fra bolig til bolig. Eksemplene under viser hvor mye en vanlig enebolig på 150 kvadratmeter vil spare med en energipris på 1 kr/kWh. Prisen for selve vinduene er ikke med i regnestykket. Bytte fra gamle vinduer, 2 glass m.luft, til vinduer ihht. TEK 10: Per m2 vindu: 120 kWh/år, eller 120,- kr/år. For hele boligen (27 m2 vindu): 3.240 kWh/år, eller 3.240,- kr/år. Bytte fra vinduer ihht. TEK10 til vinduer i TEK17 og passivhuskrav: Per m2 vindu: 40 kWh/år, eller 40,- kr/år. For hele boligen (27 m2 vindu): 1.080 kWh/år, eller 1.080,- kr/år.
 • Trevinduer med utvendig aluminiumsbekledning.
 • Selvrensende glass.
 • Gjennomgående eller løse sprosser.
 • Bygningens stilart
 • Rengjøring
 • Brukes til lufting
 • Brukes som rømningsvei
 • Står oppe mye av tiden, sikker lufting
 • Personlige ønsker og estetikk
 • Ønsket størrelse på vinduene påvirker også åpningsfunksjon og oppbygging

Når du skal investere i nye vinduer, så er det viktig å velge vindustyper som gir boligen den stilen du vil den skal ha når du skal bygge nytt, eller at du følger eller gjenskaper den opprinnelige stilen til boligen som du skal rehabilitere fra når den var nybygd. Det som uansett er viktig er at det er en gjennomført stil på hele bygningen. Du velger derfor ikke smårutede vinduer til en ny og moderne funkisbolig med store glassflater, og du kjøper heller ikke vinduer med store glassflater til en villa med opprinnelig dragestil. Finn ut hvilken stil bygningen din har eller skal ha, og sett deg inn i hvordan vinduene da skal være.