Vinduer til garasjen eller boden

Skal du ha vinduer til den tradisjonelle uisolerte garasjen eller kanskje til den fullisolerte «man-caven»?

Det som tidligere var enkle vinduer med ett-lags glass til uisolerte garasjer og boder har blitt erstattet av bedre isolerte vindusløsninger med to- og tre-lags glass. Grunnen til dette er at disse rommene eller bygningene har blitt vanligere å fullisolere for å kunne brukes til mer enn bare en oppbevaringsplass.

Budal Enlid 3487

Sjekkliste for valg av vinduer til garasje eller boden

Isolasjonsegenskaper – U-verdi

Hvis boden eller garasjen skal være et oppvarmet rom, så slår krav til isolasjonsegenskapene inn.

Minimumsnivå for energieffektivitet: U-verdi 1,2

Frittstående bygning inntil 70m2 oppvarmet BRA: U-verdi krav 1,2

Isolasjonsegenskaper – U-verdi

Hvis boden eller garasjen skal være et oppvarmet rom, så slår krav til isolasjonsegenskapene inn.

 • Byggteknisk forskrift (TEK17 §14-3) har i dag et minstekrav for nye vinduer med U-verdi på 1,2.
 • Velg vinduer med lik eller bedre U-verdi enn forskriftskrav (0,8). Dette er normalt 3-lags vinduer.
 • Velger du likevel 2-lags vinduer, bør disse ha varmkantlist for å unngå kondens og rim.
 • Det er energibesparende og gir et bedre inneklima.
 • Hvor mye kan jeg spare? Energibesparelsen vil variere fra bolig til bolig. Eksemplene under viser hvor mye en vanlig enebolig på 150 kvadratmeter vil spare med en energipris på 1 kr/kWh. Prisen for selve vinduene er ikke med i regnestykket. Bytte fra gamle vinduer, 2 glass m.luft, til vinduer ihht. TEK 10: Per m2 vindu: 120 kWh/år, eller 120,- kr/år. For hele boligen (27 m2 vindu): 3.240 kWh/år, eller 3.240,- kr/år. Bytte fra vinduer ihht. TEK10 til vinduer i TEK17 og passivhuskrav: Per m2 vindu: 40 kWh/år, eller 40,- kr/år. For hele boligen (27 m2 vindu): 1.080 kWh/år, eller 1.080,- kr/år.
 • Trevinduer med utvendig aluminiumsbekledning.
 • Selvrensende glass.
 • Gjennomgående eller løse sprosser.
 • Bygningens stilart
 • Rengjøring
 • Brukes til lufting
 • Brukes som rømningsvei
 • Står oppe mye av tiden, sikker lufting
 • Personlige ønsker og estetikk
 • Ønsket størrelse på vinduene påvirker også åpningsfunksjon og oppbygging

Når du skal investere i nye vinduer, så er det viktig å velge vindustyper som gir bygget den stilen du vil det skal ha når du skal bygge nytt, eller at du følger eller gjenskaper den opprinnelige stilen til bygget som du skal rehabilitere fra når det var nybygd. Det som uansett er viktig er at det er en gjennomført stil på hele bygningen. Du velger derfor ikke smårutede vinduer til en ny og moderne funkisbolig med store glassflater, og du kjøper heller ikke vinduer med store glassflater til en villa med opprinnelig dragestil. Finn ut hvilken stil bygningen din har eller skal ha, og sett deg inn i hvordan vinduene da skal være.