Dokumentsenter

Monterings-veiledninger

For å sikre funksjonaliteten og levetiden våre vinduer og vindusdører, og sikre seg i mot skader på produktene og/eller på konstruksjonen ellers i bygningen, er det viktig at produktene monteres riktig.

Klikk her

FDV-dokumentasjon

Her finner du dokumenter som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Klikk her

Ytelseserklæringer

I følge krav i Byggevaredirektivet og Byggteknisk forskrift, så skal alle standard vinduer og dører som skal benyttes i norske bygg CE-merkes.

Klikk her

Tekniske tegninger

Her finner du snittegninger på våre produkter

Klikk her

Diverse skjema

Her finner du diverse skjema

Klikk her

Aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven

Her finner du Lillerønning Snekkerifabrikk AS sin aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven

Klikk her