Aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven

Her finner du Lillerønning Snekkerifabrikk AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådde i kraft 1.juli 2022. Lovens første formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Lovens andre formål er å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Nedenfor kan du laste ned Lillerønning Snekkerifabrikk AS sin redegjørelse for sin aktsomhetsvurdering, kartlegging og vurderinger.