Bærekraft

Bidrag til et bærekraftig samfunn – vår reise mot forandring

Siden oppstarten i 1951 har vi benyttet oss av ekspertisen vår for å skape langvarige produkter som tilfredsstiller mennesker sine behov. Verden har siden den gang blitt «mindre» og mer globalisert. Handel skjer på tvers av landegrenser og verdensdeler. Dette krever mer av oss både som produsent og som innkjøpsaktør. I dag, med blikket fast rettet mot fremtiden, omdefinerer vi oss selv som et selskap med et globalt nærvær, og med bærekraft forankret i bedriftens ryggmarg.

Verden står overfor globale problemer som fordrer at vi tenker nytt om produksjon og forbruk. Mer enn noensinne må vi prioritere redusert ressursbruk, produktlevetid og sirkulær økonomi i alle produksjons- og utviklingsprosesser.

Vår oppgave i Lillerønning er å bygge en mer bærekraftig og rettferdig verden gjennom å innovere og skape effektive løsninger og produkter. Vårt taktiske fokus ligger i å utnytte ressurser på en bærekraftig måte, hvor vi kan gjøre en betydelig forskjell innenfor byggeindustrien.

Dette er en sektor som globalt står ansvarlig for:

  • 40 % av klimagassutslippene
  • 40 % av avallsgenereringen
  • 40 % av energiforbruket
  • 40 % av materialet som forbrukes

Vi godtar ikke dagens tall, og er fast bestemte på å redusere disse gjennom smarte løsninger, produsert på en ansvarlig måte. Vi fokuserer på ressurs- og energieffektivitet, samtidig som vi skal minimere vår påvirkning på klima og miljø, og opprettholde en høy standard på menneske- og arbeidsrettigheter, alt i tråd med gjeldende reguleringer og lover.

Hos Lillerønning er vi lidenskapelige både om hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Vår visjon

Føsteklasses leverandør av dører og vinduer i hele Norge

Vår misjon

Vi skal realisere vår visjon ved å være en sterk produsent av norske vinduer, med lokal tilhørighet i Kotsøy. Vi skal være den foretrukne leverandøren av dører og vinduer i Norge, for dagens kunder og nye, gjennom å kontinuerlig tilpasse og videreutvikle bedriften.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådde i kraft 1.juli 2022. Lovens første formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Lovens andre formål er å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig. Den til en hver tid oppdaterte aktsomhetshetsvurderingen tilgjengeliggjøres på denne nettsiden. For ytterligere spørsmål om hvordan Lillerønning arbeider med åpenhetsloven og bidrar til dens formål er du velkommen til å kontakte oss.

Nedenfor kan du laste ned Lillerønning Snekkerifabrikk AS sin redegjørelse for sin aktsomhetsvurdering, kartlegging og vurderinger.