Historikk

Historien om Lillerønning Snekkerifabrikk AS

Han tok høvelen i egne hender, Tomas Lillerønning på Kotsøy, da han startet Th. Lillerønning Snekkerifabrikk i Malmdalen i 1951.  I gjenreisningstida etter krigen var det behov for alt, og muligheter for de som kunne skaffe det.

Starten var beskjeden: en startkapital på 300 kroner og en første levering på 30 fyllingsdører til 50 kroner stykket.  Allerede året etter var omsetningen kommet opp i 37 000 kroner.

Snekkerifabrikken lå vanskelig til, langt fra bilvei.  Da bedriften laget kirkebenker til Singsås kirke, måtte alle benkene bæres fram til bilveg.

I 1957 bygde Tomas og sønnene Peder og Bjarne fabrikk i «Litjrønningen».  Her kom de frem til bilvei, fikk strøm fra Aura kraftverk, og kunne skaffe seg moderne maskiner.

Ti år senere, i 1967, ga de 140 kvadratmeterne i Litjrønningen allerede for lite alburom.  Th. Lillerønning Snekkerifabrikk kjøpte den nedlagte Kotsøy skole.  Her ble det monteringshall, og i 69-70 ble gammelskolen påbygd med 350 kvadratmeter og all produksjon havnet nå her.  Men firmaet vokste.

I 1974 trengte fabrikken mer plass, og monterings- og lagerhall ble bygd.  I 1976 kom den største endringen siden oppstarten av bedriften; nå ble firmaet gjort om til aksjeselskap med far Tomas og sønnene Toralf og Peder som hovedaksjonærer.

I årene som kom, vokste firmaet fort, og det ble en rivende utvikling i området rundt gamle Kotsøy skole.  Selve skolen ble revet, og nytt lager og kontor ble bygd i årene 1977-78.  Så fulgte flere år med bygging av impregneringshall og materiallager, og hele glassavdelingen ble flyttet til Støren i 1987 for å betjene storkunden Block-Watne.  Kontorene ble utvidet, og i 1991 fikk bedriften ny glassavdeling og lagerhall, og glassavdelingen flyttet tilbake fra Støren til Kotsøy.

I 1996-97 ble fabrikken utvidet med 900 kvadratmeter og en ny kantine ble bygd.  I 2009 overtok fabrikken Coop Kotsøy sine gamle lokaler og bygde de om til produksjons- og lagerlokale. Bedriften hadde før overtakelsen få utbyggingsmuligheter med hus og veier på alle kanter, og valgte derfor å bygge nytt bygg for den lokale butikken. 

I 2015 ble det gamle Coop-bygget revet, og hele tomten ble utnyttet maksimalt da nytt påbygg på fabrikken ble satt opp.  Tilbyggetinneholder ny glassavdeling med ny glassingslinje, sprosseavdeling og ferdigvarelager.

Etter 12 utbygginger er fabrikkens totale areal i dag er på omtrent 6 250 kvadratmeter.  Lillerønning Snekkerifabrikk AS er en kjempebedrift på Kotsøy med bortimot 70 ansatte – og en hjørnesteinsbedrift i Midtre Gauldal kommune.