FDV-dokumentasjon

Her finner du dokumenter som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Levetiden/brukstiden på våre vinduer og vindusdører avhenger mye av de lokale klimatiske forhold der vinduet er montert. Forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for montering, drift og vedlikehold følges, vil man kunne forvente en levetid på flere tiår under normale forhold.

Vi er opptatt av å gi deg de beste rådene om hvordan dine vinduer skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes (FDV), slik at du kan ha glede av dem i mange år. Under finner du FDV-dokumentasjon for alle våre standard produkter.

Åpningsvinduer

Ikon

FDV Lill-vinduet Sidesving 221 KB 8 downloads

Ikon

FDV H-vinduet Sidesving 226 KB 11 downloads

Ikon

FDV – H-vinduet Toppsving 226 KB 16 downloads

Vindusdører

Ikon

FDV Lill-vinduet Balkongdør 229 KB 10 downloads

Ikon

FDV H-vinduet Biinngangsdør 229 KB 6 downloads

Ikon

FDV H-vinduet Balkongdør 230 KB 11 downloads

Ikon

FDV Lillerønning Skyvedør X3M 215 KB 14 downloads

Fastkarmer

Ikon

FDV H-vinduet Innvendig vindu 203 KB 6 downloads

Ikon

FDV H-vinduet Fastkarm 205 KB 13 downloads

Andre produkter

Ikon

FDV Løse sprosser i aluminium 211 KB 7 downloads