Montering

For å sikre funksjonaliteten og levetiden våre vinduer og vindusdører, og sikre seg i mot skader på produktene og/eller på konstruksjonen ellers i bygningen, er det viktig at produktene monteres riktig.

Nedenfor finner du en enkel monteringsanvisning.  Monteringen må skje i hht Sintef Byggforsk Byggdetaljblad, slik at vannavrenning og vindsperre/tetting utføres forskriftsmessig.  Vi vil bemerke at vinduer med aluminiumsbekledning skal monteres slik at vannavrenning og vindsperre/tetting blir slik som for trevinduer uten aluminiumsbekledning.