Ytelseserklæringer

I følge krav i Byggevaredirektivet og Byggteknisk forskrift, så skal alle standard vinduer og dører som skal benyttes i norske bygg CE-merkes.

I følge krav i Byggevaredirektivet og Byggteknisk forskrift, så skal alle standard vinduer og dører som skal benyttes i norske bygg CE-merkes.

I tillegg til CE-merkingen, skal produsenter eller importører av vinduer og dører utarbeide en ytelseserklæring (DoP – Declaration of Performance) for produktene.  Dette er et dokument som gir informasjon om produsent, byggevaren, dens egenskaper, tilsiktet bruksområde, med mer.

Ytelseserklæringene for vinduer og dører produsert av Lillerønning Snekkerifabrikk AS finner du nedenfor.

H-vinduet

Ikon

DoP H-vinduet ver. 4:2020 207 KB 19 downloads

Lill-vinduet

Ikon

DoP Lill-vinduet ver. 3:2020 204 KB 8 downloads