Sikringsbeslag

Bruk av sikringsbeslag

Et sikringsbeslag skal hindre at personer, og spesielt barn, ikke skal falle ut av et vindu. Byggteknisk forskrift setter krav til bruk av slike sikringsbeslag.

Byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav til at i byggverk der barn kan oppholde seg skal vindu ha barnesikring hvis vinduet er plassert fra 3,3 m over terrenget eller den underliggende flaten. Hensikten med kravet er å sikre at barn ikke faller ut gjennom vinduer og skader seg.

Dette løses gjennom at vinduet må ha et sikringsbeslag som hindrer små barn i å åpne vinduet, eller et sperrebeslag som stopper vinduet i luftestilling. Der det benyttes et sperrebeslag som stopper vinduet i luftestilling, så skal åpningen i nedre kant av vinduet begrenses til 8 cm. Blir åpningen større, så kan de minste barna presse kroppen igjennom åpningen og falle ut. Vinduer som luftes i overkant der barn ikke kommer til, kan ha større åpning.

Barnesikring på vindu må ikke være til hinder for at vinduet kan brukes som rømningsvei.

Sikringsbeslag på våre produkter

Sikringsbeslag

Toppsvingvinduer

Våre toppsvingvinduer har integrert sikringsbeslag i hengslet som standard. Vinduet stopper i luftestilling med maksimalt 8 cm åpning.

Sidesvingvinduer

Sidesvingvinduene våre har som standard integrert sikringsbeslag i hengslet. Vinduet stopper i luftestilling med maksimalt 8 cm åpning.

Sidehengslede vinduer

På våre sidehengslede vinduer er sikringsbeslag et tilvalg som bestilles eller ettermonteres. Der sikringsbeslag er montert vil vinduet stoppe i luftestilling med maksimalt 8 cm åpning.

Topphengslede vinduer

Topphengslede vinduer har normalt ikke sikringsbeslag da de oftest benyttes som kjellervinduer. Sikringsbeslag kan bestilles spesielt eller ettermonteres.