Antidugg-glass

Antidugg glass

Et godt isolert glass kan gi enkelte utfordringer med utvendig dugg under helt spesielle klimatiske forhold. Glass med antidugg har et belegg på utsiden som minsker dråpenes overflatespenning slik at duggen ikke setter seg så lett på glasset.