Energibesparende Glass 2

Energiglass

Vinduene fra Lillerønning leveres med moderne glass med isolasjonsgass og energibelegg. Glassene isolerer mye bedre enn glass i gamle vinduer, og gir en gevinst i energiforbruket. Våre vinduer skal gi et godt inneklima, gi et lavt energiforbruk og ingen negativ påvirkning på miljøet.

Moderne glass med isolasjonsgass og energibelegg isolerer mye bedre enn glass i gamle vinduer, og gir en gevinst i energiforbruket. Energisparende glass fås både som 2-lags og 3-lags glass, men det er absolutt å anbefale å gå for 3-lags glass for å få størst mulig effekt.

Energispareglass benyttes i alle typer bygg, og består av to- eller trelags glass. Det finnes flere typer avstandslister og ulike typer isolasjonsgass (vanligvis argon) mellom glassene, som i kombinasjoner gir ulik isolasjonsverdi (U-verdi) på vinduene.

Lav U-verdi på vinduene gir lavt varmetap og god energiøkonomisering, man unngår kaldras og det som kan oppleves som «trekk» fra vinduene.

Energispareglass kan kombineres med andre typer funksjonsglass.