Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass er glass som enten gir en sikring mot personskade om uhellet skulle være ute og glasset knuses, eller som sikrer dine verdier ved å hindre innbrudd gjennom glasset. Et sikkerhetsglass kan også være en kombinasjon av disse funksjonene.

Det finnes et variert tilbud i markedet av sikkerhetsglass, som gir personsikkerhet, og sikringsglass som sikrer verdier. Bruk av sikkerhets- og sikringsglass endrer ikke glassets energimessige egenskaper vesentlig i forhold til vanlig isolerglass. Nesten alle isolerglass med sikkerhets- og sikringsglass kan også oppfylle funksjoner som energisparing, solavskjerming og lydisolering.

De fleste typer sikkerhetsglass består av herdet og/eller laminert glass i ulike kombinasjoner og tykkelser. Ved knusing vil et herdet glass oppføre seg som sideruta på en bil, mens et laminert glass oppfører seg som frontruten. Sikkerhetsglass lages til en rekke bruksområder – fra beskyttelse mot personskader ved sammenstøt med vinduet, til beskyttelse mot hærverk, innbrudd, skudd og eksplosjoner.