Trykkutjevnet glass

Trykkutjevnet glass

Glass må trykkutjevnes på grunn av forskjell i lufttrykk mellom produksjonssted og monteringssted hvis høydeforskjellen er over 750 m. Glass som er produsert i lavlandet uten trykkutjevning får et høyere trykk mellom glasslagene enn det reelle lufttrykket 750 moh der vinduene skal benyttes. Det er viktig at det opplyses om dette på forespørselen eller bestillingen, så glasset ikke sprekker ved montering i høyden.